Květinářství

Květinová síň. Prodejní skleník. Rozvoz a doručování květin (do 3km zdarma). Věnce.

Zahradnictví

Pravá zelenina! Údržba zeleně, kompostování. Prodej mulče, sadby, zeleniny a zeminy.

Ovocnářství

Pravé ovoce! Údržba sadů, štěpkování. Prodej ciderů, moštů, ovoce, štěpky.

Rodinná akciová společnost Timmer

 Zestátněné rodinné zahradnictví, které bylo do roku 1991 součástí Okresního podniku služeb v Kutné Hoře, pokračuje po jeho navrácení původním majitelům bez přestávky ve své činnosti. Nejprve v devadesátých letech 20.století poskytovalo komunální služby nejen Městu Kutná Hora, ale i ostatním městům a obcím a podnikům v okolí a to živnostensky (např. Phillip Morris nebo Penny Market). Tyto aktivity však postupně přebírala k tomuto účelu založená rodinná akciová společnost Timmer®, která začala působit i v Kolíně a jeho okolí.
V současné době se Zahradnictví Timmer® vrátilo k tomu, co mu vždy bylo nejvlastnější ke květinám a službám pro zahrádkáře, domkáře apod., provozu tradiční květinové síně, velkoprostorového prodejního skleníku a prvovýrobě značkové BIO zeleniny Timmer® a ovoce. Rodinná akciová společnost Timmer® provozuje v Kutné Hoře dvě specializované regionální prodejny s těmito produkty: tabák | noviny | časopisy | kolky | dárky | upomínkové předměty | květiny | regionální potraviny | ovoce | zelenina | BIO mošt | kvasnicové kácovské pivo (pivovar Kácov) a to v ulici Sběrná (Trafika "U Penny"). Veškerá produkce je též nabízena i jako zásilková a dárková služba a to prostřednictvím značkového e-shopu Astra.

Údržba zeleně, kácení, prořez, štěpkování, mulčování

 • Od zakládání a tvorby parků a sadů až po průběžnou údržbu veškerých městských, obecních, firemních i soukromých zelených zón. Vytváříme nové oázy přírody v bytové zástavě a okolí průmyslových objektů.
 • Revitalizujeme a rekultivujeme místa po skládkách, zbořeništích, osazujeme okolí dálnic a silnic apod.
 • Disponujeme sítí  osvědčených specialistů (zahradních architektů, zahradníků, biologů), kteří jsou odbornými garanty naší práce, zdravotního stavu rostlin a dřevin a  dosažení kýženého estetického a relaxačního efektu upravovaných míst.
 • Sázíme stromy, aleje, keře. Na veškeré dřeviny poskytujeme 2letou záruku* s možností opětovné výsadby v případě úhynu.
 • Zakládáme a sekáme trávníky (i na špatně přístupných místech), osazujeme záhony, udržujeme kašny, lavičky, odklízíme listí…
 • V zimních měsících odklízíme sních a poskytujeme služby šetrného posypu komunikací, parkovišť a chodníků.
 • V případě extrémních podmínek jsme schopni přizpůsobit nabídku specifickým požadavkům.
timmer-stepkovac

Značkové služby Timmer®:

 • Návrhy vzhledu zahrad.
 • Úpravy pozemků, rekultivace, závozy zeminy.
 • Výstavba drobných architektonických prvků (zídky, jezírka, altány, okraje záhonů).
 • Výsadba stromů, keřů, květin.
 • Zakládání a údržba trávníků.
 • Instalace  a údržba zahradního mobiliáře.
 • Sezonní péče (zalévání, řez stromů, plení, úklid listí…)
 • Odklízení sněhu, posyp, údržba komunikací, parkovišť, chodníků apod.
 • Svoz, ukládka a zpracování bioodpadu, provoz kompostárny (viz. značkové produkty Timmer®)
Vyprodukované komposty, substráty, dekorativní štěpku i štěpkové mulče vracíme přírodě. Využíváme je při úpravách a zakládání zahrad a parků, vyživování zemědělské půdy, na ochranu proti vyplavování živin apod.  Veškeré produkty nabízíme k prodeji (velkoodběratelům i maloodběratelům) viz. značkové produkty Timmer®.  
Produkty
timmer-kontejner
Kompostárna
Ekologicky ukládáme veškeré typy bioodpadů měst, obcí, firem i jednotlivců. Zajisťujeme jejich pravidelný svoz a následné zpracování například v kompost či substrát. Jde o jeden z nejekologičtějších způsobů likvidace odpadů, který umožňuje jejich další 100% využití, a přispívá tak k rozvoji politiky udržitelného rozvoje. Zpracování bioodpadů probíhá výhradně přírodní cestou. Přeměnu organické hmoty na humus zajišťují aerobní mikroorganismy. Kompostárna Timmer o kapacitě 1,600 m³ přijímá následující odpad:  
 • Všechny typy rostlinných pletiv
 • Veškerý biologicky rozložitelný odpad včetně kuchyňského
 • Kal ze septiků*
 • Kaly z čištění odpadních vod*
 • Zvířecí hnůj
 • Odpadní kůry a korky
 • Dřevo, dřevotřísky, odřezky, piliny, hobliny, dýhy
 • Zemina z čištění a praní řepy nebo jiných surovin
 • Odpady z destilace lihovin
 • Zemina a kameny
(Příjem dalších druhů odpadu včetně sutí, betonu a zprostředkování ekologické likvidace osinkocementu (eternit) a dalších odpadů je možný po individuální domluvě u společnosti OSINEK, a.s. prostřednictvím dispečinku tel.: 327 596 501 nebo e-mailu osinek@kutnahora.org) Ceny za odběr jednotlivých druhů odpadů jsou určovány podle náročnosti jejich zpracování. Orientační částky najdete v ceníku kompostárny Timmer® (zde). *Podmíněčnou ukládku kalu ze septiků a kalů z čištění odpaních vod provádí dceřinná společnost Kutnohorské sady a lesy v rámci služby správa vodních ploch.

Prodej značkových produktů Timmer®: kompost, substráty, zemina, mulč, štěpka

Informace o produktech, jejich dostupnosti a prodeji vám denně od 07.00 do 15.30 rádi poskytneme prostřednictvím dispečinku na tel.: 327 596 501 nebo na e-mailové adrese zahradnictvi@timmer.cz.
 • Zemina zahradní   1 m3     390 Kč
 • Zemina prosátá     1 m3     520 Kč
 • Mulč štěpkový       1 m3     300 Kč
 • Štěpka dekorační  1 q        150 Kč
Nejprve je nutné stanovit si konečné užití značkové dřevní štěpky Timmer®. Štěpka - robustní (podobné využití jako mulčovací kůra) Pro dekorativní použití např. kolem stromů či jinde v zahradě jsou vhodné nejběžnější a nejlevnější štěpky robustní. Kromě jejich ceny je výhodná i celková trvanlivost - vydží výrazně déle. Štěpka - Timmer Štěpka - jemná (suchá) pro povrchy Pokud potřebujete vhodný materiál na povrch např. dětského hřiště, doporučujeme pouze jemnější a tím i bezpečnější dřevní štěpku. Štěpka - mulčovaná (nejkvalitnější mulč) Na rozdíl od jemnějších štěpek neposkytuje robustní štěpka tolik živin do půdy. Je tedy nutné se rozhodnout pro jeden ze tří značkových zahradních štěpek Timmer® - nejlevnější štěpka robustní, trvanlivá pro dekorativní účely či dražší štěpka jemná plná živin pro Vaše rostliny, keře a stromy a nebo nejjemnější štěpka, povrchová, maximálně bezpečná pro Vaše děti. Postup levné domácí přípravy nejkvalitnějšího zahradního mulče z naší značkové robustní štěpky Timmer® naleznete na stránce - služby zahradnictví. Pokud máte v úmyslu použít štěpku k topení, doporučujeme použít jiný značkový produkt - štěpka jako Ekotopivo® od dceřinné společnosti Kutnohorské sady a lesy a to z důvodu její minimální vlhkosti.
Historie
kattundrucker 1837 - do Kutné Hory z Mnichova Hradiště

Otec zakladatele kutnohorského zahradnictví Karel Timmer ml. původem z Mnichova Hradiště, kde provozoval tiskařství kartounů, se do Kutné Hory přiženil a to v roce 1837. Předčasně zesnulým Karlem Timmerem však rod těchto původem saských tiskařů kartounů vymírá. Syn Jan svého otce totiž nezažil a tak není s podivem, že se řemeslu svého otce nenaučil. Průmyslová revoluce beztak tisk kartounů během Janova dětství prakticky vymítila, po vyučení zahradníkem tak pracoval v Sedleci s tabákem a chvíli se dokonce živil i jako krejčí. To, že ve svých třiceti dvou letech položí základy rodinnému kutnohorskému zahradnictví, ještě nikdo nemohl tušit.

deutschland

1872 - do New Yorku přes Hamburg

V roce 1872 se Jan Timmer se svou manželkou a malou dcerou vydal z Kutné Hory do Hamburgu, odkud se lodí S.S. Deutschland přeplavil do New Yorku. Pozvala jej sestra a švagr, kteří se do Ameriky vydali za prací a lepším živobytím o šest let dříve. Nejprve se Jan Timmer ml. s rodinou vylodili 16. prosince 1872 na ostrově Ellis Island, odkud byli přepraveni na ostrov Manhattan, právě včas, aby v kruhu rodinném strávili první společné Vánoce v Novém světě.

b_800_600_0_0___images_stories_j-coufal_thumb

1876 - začátky značky Astra v New Yorku

V New Yorku získával Jan Timmer (na fotce zcela vlevo) po většinu sedmdesátých letech 19. století zkušenosti u sestry Karolíny na ostrově Manhattan výrobou doutníků a cigaret. Jeho švagr J. Coufal vedl v ulici Cherry Street koloniál s výdejnou mléka, ve kterém prodával i potřeby pro kuřáky. Pravděpodobně zde v této době vzniklo obchodní značení Astra, pod kterým si v tomto "českém obchodě" v Americe mohli zákazníci koupit již tehdy tolik oblíbené doutníky a cigarety.

b_800_600_0_0___images_stories_resized_scan0035_thumb

1879 - koupě kutnohorského Mečkasu

Po návratu z Ameriky v roce 1879 kupuje Jan Timmer se svou ženou Albínou v Kutné Hoře tzv. Mečkas. Jednalo se o území od Loreckého rybníku až po okraj Sedlce, přes který tekl potok vytékající od Loreckého pivovaru, a kde se nacházely kaskádově řazené rybníky. Statek č.p.10 (dnes č.p.3) se stal základem zahradnictví, které v Kutné Hoře nepřetržitě funguje dodnes.

dum-s-vodarnou-timmer

1910 - výstavba bytového domu s vodárnou

V roce 1910 staví Jan Timmer v zahradnictví obytný dům s vodárnou, která samospádem zásobovala celý objekt vodou. Reagoval tím na vzrůstající počet osob, které v areálu pracovaly a žily. Rozvod vody vodovodem byl na tehdejší dobu velmi moderní, většina kutnohořanů tehdy musela brát vodu z pumpy. Kromě moderní infrastruktury se tehdejší zahradnictví proslavovalo i moderním hnojením či vedením biologického boje proti škůdcům. Pod značkou Astra se začaly prodávat i květiny.

b_800_600_0_0___images_stories_timmerhoentsch

1920 - skleníky z Děčína a salát na Josefa

Ve dvacátých letech 20. století nechal syn Jana Timmera, Jan Timmer ml. postavit skleníky dle návrhu děčínské firmy Hoentsch a spol. Některé z nich se dochovaly dodnes. Zajímavostí tehdejší produkce zeleniny bylo, že pomocí koňského hnoje a utěsnění pařníků slámou expedovalo Timmerovo zahradnictví hlávkový salát již na svátek Josefa, tedy 19.března. Zkušenosti s tabákem nabyté v New Yorku vedly k úspěšnému biologickému boji se škůdci ve sklenících, když se odpadním tabákem skleníky a pařníky vykuřovaly. Kvalitní tabák se pak zpracovával a prodával pod značkou Astra.

b_800_600_0_0___images_stories_timmerovo1945

1944 - okleštění před koncem války

Oklešťování výměry zahradnictví pokračovalo i za války, kdy na okraji vznikly parcely pro stavby menších rodiiných domků (dnešní ulice Sportovců). Z rozhodnutí protektorátního vládního komisaře v Kutné Hoře byl Jan Timmer ml. nucen směnit pozemky v těsném sousedství Lorce za pole mimo Kutnou Horu. Ještě během války zde městská obec Kutná Hora vybudovala hřiště. Dnes toto hřiště užívá Sparta Kutná Hora.

Reference
kh
pm
rewe

hugli

bouwfonds

 cnes
 cez
okin
Kontakt
Timmer a.s. - sídlo firmy
Vysokovská 1280/37
Horní Počernice, 193 00
IČ: 01436694
DIČ: CZ01436694

střediska:

Selské zahradnictví
Sportovců 364
Kutná Hora, 284 01
tel./fax: 327 561 665
e-mail:  zahradnictvi@timmer.cz

Ovocnářství
Seifertovy sady 37
Kutná Hora, 284 01
tel./fax: 327 513 688
e-mail:  ovocnarstvi@timmer.biz

prodejny:

Květinářství Jiří Timmer
(květiny, ovoce, sadba, zelenina, zemina)
Sportovců 3a
Kutná Hora, 284 01
tel./fax: 327 561 665

Trafika "U Lorce"
(mošt, ciderový BURČÁK*, jablečný CIDER)
Sportovců 3b
Kutná Hora, 284 01
tel./fax: 327 513 573

Velkoobchod nápoji
(mošt, ciderový BURČÁK*, jablečný CIDER)
Vysokovská 1280/37
Horní Počernice, 193 00
* částečně zkvašený jablečný mošt